Index

CB CONSULTING AS

Orgnr: 811991562

tlf: 22 97 04 00
mobil: 91557067
adresse: Brobekkveien 102B

id

1045

organisasjonsnummer

811991562

navn

CB CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brobekkveien 102B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0582", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1981-05-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811991562

navn

CB CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brobekkveien 102B

forradrpostnr

0582

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

20.05.1981

tlf

22 97 04 00

tlf_mobil

91557067

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811991562

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2551085, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4403942, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 445}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4403497}}, "journalnr": "2021531666", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811991562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2002408, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 240000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1762408}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2401534, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 110617}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2290917}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4403942}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 392339, "totalresultat": 392339, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 371458}, "driftsresultat": 478841, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 850299}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 24115, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 24115}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 502956}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 996404048 [navn] => CB CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-01-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811991562 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brobekkveien 102B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0582", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?