Index

CECILIE LØVØS VEG 2 AS

Orgnr: 813648962

adresse: Granåsvegen 1

id

4692

organisasjonsnummer

813648962

navn

CECILIE LØVØS VEG 2 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-05-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Granåsvegen 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7069", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-05-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

813648962

navn

CECILIE LØVØS VEG 2 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Granåsvegen 1

forradrpostnr

7069

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.05.2014

stiftelsesdato

08.05.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

813648962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2478233, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6558304, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 6525307}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32997}}, "journalnr": "2021525376", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813648962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1726926, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1696926}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4831378, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1183096}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3648283}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6558304}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 24878, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 185543}, "driftsresultat": 160599, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 346142}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -128628, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 128630}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 31971}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913657675 [navn] => CECILIE LØVØS VEG 2 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-05-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 813648962 [oppstartsdato] => 2014-05-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Granu00e5svegen 1"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7069", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?