Index

CEDEL NORGE AS

Orgnr: 817721192

adresse: Holtsveien 173

id

14214

organisasjonsnummer

817721192

navn

CEDEL NORGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "35.140", "beskrivelse": "Handel med elektrisitet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holtsveien 173"], "kommune": "TVEDESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TVEDESTRAND", "postnummer": "4905", "kommunenummer": "4213"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817721192

navn

CEDEL NORGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holtsveien 173

forradrpostnr

4905

forradrpoststed

TVEDESTRAND

forradrkommnr

4213

forradrkommnavn

TVEDESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

35.140

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.09.2016

stiftelsesdato

01.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.12.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

817721192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2500885, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 58408, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 53408}}, "journalnr": "2021552875", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817721192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -290528, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -330958}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 348936, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 235}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 348701}}, "sumEgenkapitalGjeld": 58408}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -77092, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 163188}, "driftsresultat": -77837, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 85351}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -745, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 745}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -77092}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 817797822 [navn] => CEDEL NORGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "35.140", "beskrivelse": "Handel med elektrisitet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 817721192 [oppstartsdato] => 2016-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holtsveien 173"], "kommune": "TVEDESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TVEDESTRAND", "postnummer": "4905", "kommunenummer": "4213"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?