Index

CEPARTNER AS

Orgnr: 818903952

adresse: Østerøyveien 317

id

17213

organisasjonsnummer

818903952

navn

CEPARTNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østerøyveien 317"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3237", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818903952

navn

CEPARTNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østerøyveien 317

forradrpostnr

3237

forradrpoststed

SANDEFJORD

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.04.2017

stiftelsesdato

06.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.09.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

818903952

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2276205, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 883203, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 883203}}, "journalnr": "2021300642", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818903952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 379977, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 349977}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 503227, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 503227}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 883204}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 278960, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1561437}, "driftsresultat": 358091, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1919527}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 233, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 233}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 358324}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918984771 [navn] => CEPARTNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-05-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818903952 [oppstartsdato] => 2017-04-06 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8steru00f8yveien 317"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "SANDEFJORD", "postnummer": "3237", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?