Index

CERTIFY AS

Orgnr: 811849642

mobil: 951 97 299
adresse: Harald Gilles vei 8B

id

754

organisasjonsnummer

811849642

navn

CERTIFY AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Harald Gilles vei 8B"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4633", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811849642

navn

CERTIFY AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Harald Gilles vei 8B

forradrpostnr

4633

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.04.2013

stiftelsesdato

12.04.2013

tlf

tlf_mobil

951 97 299

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811849642

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2122499, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 272769, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 272769}}, "journalnr": "2020883122", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811849642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 213254, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 183254}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 59516, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 59516}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 272770}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 48536, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 509311}, "driftsresultat": 48443, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 557754}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 93, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 93}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 48536}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921999976 [navn] => CERTIFY AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811849642 [oppstartsdato] => 2018-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Harald Gilles vei 8B"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4633", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?