Index

CERVO AS

Orgnr: 912875962

adresse: Karl Johans gate 25

id

124506

organisasjonsnummer

912875962

navn

CERVO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karl Johans gate 25"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0159", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912875962

navn

CERVO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karl Johans gate 25

forradrpostnr

0159

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

18.12.2013

stiftelsesdato

03.12.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912875962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 87762, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6872642, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 45000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6827642}}, "journalnr": "2021206878", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912875962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 445343, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 130000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 315343}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6427300, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6427300}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6872642}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 54387, "totalresultat": 54387, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 33325784}, "driftsresultat": 70812, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 33396596}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -159, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 194}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 353}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 70653}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912978982 [navn] => CERVO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912875962 [oppstartsdato] => 2013-12-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karl Johans gate 25"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0159", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?