Index

CESSCON DECOM AS

https://www.cesscon.com

Orgnr: 819133042

webside: www.cesscon.com
adresse: Semsveien 40

id

17799

organisasjonsnummer

819133042

navn

CESSCON DECOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-26

naeringskode1

{"kode": "09.109", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Semsveien 40"], "kommune": "ØVRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-20

hjemmeside

www.cesscon.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819133042

navn

CESSCON DECOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Semsveien 40

forradrpostnr

3302

forradrpoststed

HOKKSUND

forradrkommnr

3048

forradrkommnavn

ØVRE EIKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

09.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2017

stiftelsesdato

20.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

www.cesscon.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819133042

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 74644, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": -276, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": -276}}, "journalnr": "2021206746", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819133042"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -47007, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -77007}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 46731, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 46731}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": -276}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -15322, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 15277}, "driftsresultat": -15277, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -45, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 45}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15322}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919264802 [navn] => CESSCON [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "09.109", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet utvinning av ru00e5olje og naturgass"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819133042 [oppstartsdato] => 2017-05-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Semsveien 40"], "kommune": "u00d8VRE EIKER", "landkode": "NO", "poststed": "HOKKSUND", "postnummer": "3302", "kommunenummer": "3048"} [links] => [] [hjemmeside] => www.cesscon.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?