Index

CHARMING AS

Orgnr: 821197872

mobil: 987 72 666
adresse: 302, Lilleakerveien 5

id

23852

organisasjonsnummer

821197872

navn

CHARMING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-26

naeringskode1

{"kode": "47.750", "beskrivelse": "Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["302", "Lilleakerveien 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821197872

navn

CHARMING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

302 Lilleakerveien 5

forradrpostnr

0283

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.750

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.07.2018

stiftelsesdato

01.06.2018

tlf

tlf_mobil

987 72 666

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821197872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2477441, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 156487, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20046}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 136441}}, "journalnr": "2021522648", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821197872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -190865, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -220865}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 347352, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 670}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 346682}}, "sumEgenkapitalGjeld": 156487}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11796, "totalresultat": -11796, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 54523}, "driftsresultat": -15123, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 39400}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -15123}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921273746 [navn] => CHARMING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.750", "beskrivelse": "Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821197872 [oppstartsdato] => 2018-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["302", "Lilleakerveien 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?