Index

CHEMI TEKNIK AS

Orgnr: 811025542

tlf: 22 65 41 00
adresse: Tvetenveien 30

id

46

organisasjonsnummer

811025542

navn

CHEMI TEKNIK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.750", "beskrivelse": "Engroshandel med kjemiske produkter"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tvetenveien 30"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1974-03-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811025542

navn

CHEMI TEKNIK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tvetenveien 30

forradrpostnr

0666

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.750

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

06.03.1974

tlf

22 65 41 00

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811025542

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2251275, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7172933, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 437676}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6735258}}, "journalnr": "2021219039", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811025542"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4722033, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3222033}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2450900, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2450900}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7172933}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1580377, "totalresultat": 1580377, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14384207}, "driftsresultat": 2044072, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 16428279}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -41946, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 152056}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 194002}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2002126}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971674709 [navn] => CHEMI TEKNIK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.750", "beskrivelse": "Engroshandel med kjemiske produkter"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 811025542 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tvetenveien 30"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0666", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?