Index

CHILI CHILI AS

Orgnr: 821104602

adresse: Ammerudveien 21

id

23528

organisasjonsnummer

821104602

navn

CHILI CHILI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-08-14

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ammerudveien 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0958", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-07-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821104602

navn

CHILI CHILI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ammerudveien 21

forradrpostnr

0958

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.08.2018

stiftelsesdato

05.07.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821104602

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2121299, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 21172, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21172}}, "journalnr": "2020877607", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821104602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 21172, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -8828}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 21172}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2116, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1807}, "driftsresultat": -1807, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -309, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 320}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2116}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921257465 [navn] => CHILI CHILI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-08-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821104602 [oppstartsdato] => 2018-07-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ammerudveien 21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0958", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?