Index

CHILL AS

Orgnr: 812450352

mobil: 951 16 806
adresse: Havnegata 17

id

2097

organisasjonsnummer

812450352

navn

CHILL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 17"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7800", "kommunenummer": "5007"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812450352

navn

CHILL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havnegata 17

forradrpostnr

7800

forradrpoststed

NAMSOS

forradrkommnr

5007

forradrkommnavn

NAMSOS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.09.2013

stiftelsesdato

28.08.2013

tlf

tlf_mobil

951 16 806

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812450352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2249741, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 980198, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 254452}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 725747}}, "journalnr": "2021262195", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812450352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 219541, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 119541}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 760657, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 252728}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 507930}}, "sumEgenkapitalGjeld": 980198}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16950, "totalresultat": -16950, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1873125}, "driftsresultat": -5027, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1868097}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18988, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 222}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 19210}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -24015}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997229312 [navn] => CHILL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-08-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 812450352 [oppstartsdato] => 2011-07-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havnegata 17"], "kommune": "NAMSOS", "landkode": "NO", "poststed": "NAMSOS", "postnummer": "7800", "kommunenummer": "5007"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-10-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?