Index

CHINA RESTAURANT SURNADAL AS

Orgnr: 812173472

tlf: 71 65 75 88
mobil: 992 29 261
adresse: Øravegen 4

id

1477

organisasjonsnummer

812173472

navn

CHINA RESTAURANT SURNADAL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øravegen 4"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "SURNADAL", "postnummer": "6650", "kommunenummer": "1566"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812173472

navn

CHINA RESTAURANT SURNADAL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øravegen 4

forradrpostnr

6650

forradrpoststed

SURNADAL

forradrkommnr

1566

forradrkommnavn

SURNADAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.07.2013

stiftelsesdato

31.05.2013

tlf

71 65 75 88

tlf_mobil

992 29 261

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

812173472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 41074, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 755008, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 41960}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 713048}}, "journalnr": "2021166717", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812173472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 198572, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 98572}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 556436, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 556436}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 755008}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3330, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3050231}, "driftsresultat": 1892, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3052123}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1438, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1438}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3330}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 976644794 [navn] => CHINA RESTAURANT SURNADAL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-08-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 812173472 [oppstartsdato] => 1996-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8ravegen 4"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "SURNADAL", "postnummer": "6650", "kommunenummer": "1566"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-05-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?