Index

CHOSEN AS

Orgnr: 818696752

mobil: 993 64 845
adresse: Strømme terrasse 19

id

16606

organisasjonsnummer

818696752

navn

CHOSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klær"}

antallAnsatte

29

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strømme terrasse 19"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4638", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818696752

navn

CHOSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strømme terrasse 19

forradrpostnr

4638

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.421

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.03.2017

stiftelsesdato

02.02.2017

tlf

tlf_mobil

993 64 845

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

29

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818696752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2440703, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3027714, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3027714}}, "journalnr": "2021482872", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818696752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2058097, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 339930}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1718167}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 969617, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 969617}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3027714}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 895916, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5020839}, "driftsresultat": 1216496, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6237335}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1623, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6196}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7819}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1214873}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918765786 [navn] => CHOSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.421", "beskrivelse": "Engroshandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 29 [overordnetEnhet] => 818696752 [oppstartsdato] => 2017-02-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stru00f8mme terrasse 19"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4638", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?