Index

CHR BRYNILDSEN & CO AS

https://www.serigrafi.com

Orgnr: 811060402

tlf: 67 14 70 40
webside: www.serigrafi.com
adresse: Grini Næringspark 3

id

47

organisasjonsnummer

811060402

navn

CHR BRYNILDSEN & CO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "18.120", "beskrivelse": "Trykking ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grini Næringspark 3"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "ØSTERÅS", "postnummer": "1361", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1958-06-02

hjemmeside

www.serigrafi.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811060402

navn

CHR BRYNILDSEN & CO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grini Næringspark 3

forradrpostnr

1361

forradrpoststed

ØSTERÅS

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

18.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

02.06.1958

tlf

67 14 70 40

tlf_mobil

url

www.serigrafi.com

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811060402

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2035861, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1193828, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 44588}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1149240}}, "journalnr": "2020785930", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811060402"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 76166, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 170800}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -94634}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1117662, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 242567}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 875095}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1193828}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -131534, "totalresultat": -131534, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1051724}, "driftsresultat": -212715, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 839009}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 44082, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 45134}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1051}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -168633}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974076179 [navn] => BRYNILDSEN CHR & CO AS TRYKKERI [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "18.120", "beskrivelse": "Trykking ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811060402 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Grini Nu00e6ringspark 3"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "u00d8STERu00c5S", "postnummer": "1361", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => www.serigrafi.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?