Index

CHRISTENSEN CC RØRSERVICE AS

Orgnr: 916005024

adresse: Ravnøveien 54

id

194828

organisasjonsnummer

916005024

navn

CHRISTENSEN CC RØRSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ravnøveien 54"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STOKKE", "postnummer": "3160", "kommunenummer": "3804"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916005024

navn

CHRISTENSEN CC RØRSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ravnøveien 54

forradrpostnr

3160

forradrpoststed

STOKKE

forradrkommnr

3804

forradrkommnavn

SANDEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.10.2015

stiftelsesdato

11.09.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

20.02.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

916005024

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2366485, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 760385, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 324950}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 435435}}, "journalnr": "2021414516", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916005024"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 249782, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 219782}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 510603, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 174720}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 760385}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 37875, "totalresultat": 37875, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3244526}, "driftsresultat": 71050, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3315576}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -22492, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 79}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 22571}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 48558}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916092032 [navn] => CHRISTENSEN CC RØRSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 916005024 [oppstartsdato] => 2015-09-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ravnu00f8veien 54"], "kommune": "SANDEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "STOKKE", "postnummer": "3160", "kommunenummer": "3804"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?