Index

CHRISTIANIA BYGGTEKNIKK AS

https://www.cbtek.no

Orgnr: 814789012

tlf: 69 87 77 22
webside: www.cbtek.no
adresse: Deliveien 5

id

7056

organisasjonsnummer

814789012

navn

CHRISTIANIA BYGGTEKNIKK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "24.320", "beskrivelse": "Kaldvalsing av bånd"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Deliveien 5"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1540", "kommunenummer": "3019"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1964-06-01

hjemmeside

www.cbtek.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814789012

navn

CHRISTIANIA BYGGTEKNIKK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Deliveien 5

forradrpostnr

1540

forradrpoststed

VESTBY

forradrkommnr

3019

forradrkommnavn

VESTBY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

24.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

01.06.1964

tlf

69 87 77 22

tlf_mobil

url

www.cbtek.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

14.02.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

814789012

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2415355, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10191068, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 238858}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9952209}}, "journalnr": "2021385318", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814789012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 8097847, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2000000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6097847}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2093220, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2093220}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10191068}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1312476, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14675802}, "driftsresultat": 1435616, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 16111418}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 18565, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 127581}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 109016}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1454181}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 897714922 [navn] => CHRISTIANIA BYGGTEKNIKK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "24.320", "beskrivelse": "Kaldvalsing av bu00e5nd"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 814789012 [oppstartsdato] => 2011-12-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Deliveien 5"], "kommune": "VESTBY", "landkode": "NO", "poststed": "VESTBY", "postnummer": "1540", "kommunenummer": "3019"} [links] => [] [hjemmeside] => www.cbtek.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?