Index

CHRISTIANIA HEALTHCARE AS

Orgnr: 812487272

adresse: Maridalsveien 3

id

2165

organisasjonsnummer

812487272

navn

CHRISTIANIA HEALTHCARE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-24

naeringskode1

{"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Maridalsveien 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0178", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0515", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812487272

navn

CHRISTIANIA HEALTHCARE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Maridalsveien 3

forradrpostnr

0178

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 11

ppostnr

0515

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.211

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

24.09.2013

stiftelsesdato

15.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

812487272

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2012481, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 71173, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 71173}}, "journalnr": "2020756989", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812487272"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -347774, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -377774}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 418947, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 418947}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 71173}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -396560, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3018252}, "driftsresultat": -396238, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2622014}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -322, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 84}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 406}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -396560}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919125659 [navn] => CHRISTIANIA HEALTHCARE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.211", "beskrivelse": "Allmenn legetjeneste"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812487272 [oppstartsdato] => 2017-06-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Maridalsveien 3"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0178", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 11"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0515", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?