Index

CHRISTIANSAND BACKLINE SERVICE AS

Orgnr: 812172492

adresse: Nye teglverks vei 9

id

1474

organisasjonsnummer

812172492

navn

CHRISTIANSAND BACKLINE SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nye teglverks vei 9"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4632", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-11

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 437"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4664", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812172492

navn

CHRISTIANSAND BACKLINE SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nye teglverks vei 9

forradrpostnr

4632

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 437

ppostnr

4664

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.07.2013

stiftelsesdato

11.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

12.09.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812172492

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1805090, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 902601, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 121913}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 780688}}, "journalnr": "2020532695", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812172492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 490770, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19634}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 471136}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 411831, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 126631}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 285200}}, "sumEgenkapitalGjeld": 902601}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 25166, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1719439}, "driftsresultat": 32605, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1752044}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 348, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 554}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 206}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 32953}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 980661121 [navn] => CHRISTIANSAND BACKLINE SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-04-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.020", "beskrivelse": "Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 812172492 [oppstartsdato] => 1998-07-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nye teglverks vei 9"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4632", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 437"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4664", "kommunenummer": "4204"} [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?