Index

CHRYSOPIDAE AS

Orgnr: 817753892

adresse: Fredensborgveien 24C

id

14286

organisasjonsnummer

817753892

navn

CHRYSOPIDAE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.341", "beskrivelse": "Engroshandel med vin og brennevin"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fredensborgveien 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0177", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817753892

navn

CHRYSOPIDAE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fredensborgveien 24C

forradrpostnr

0177

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.09.2016

stiftelsesdato

19.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817753892

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2191411, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4314870, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4294870}}, "journalnr": "2020949708", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817753892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30168, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5738}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4284702, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4284702}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4314870}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 290061, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7747140}, "driftsresultat": 385921, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8133061}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13306, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18227}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31533}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 372616}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917827419 [navn] => CHRYSOPIDAE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.341", "beskrivelse": "Engroshandel med vin og brennevin"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 817753892 [oppstartsdato] => 2016-08-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fredensborgveien 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0177", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?