Index

CIM HOLDING AS

Orgnr: 888367012

adresse: Skeikampen

id

71662

organisasjonsnummer

888367012

navn

CIM HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-23

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skeikampen"], "kommune": "GAUSDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SVINGVOLL", "postnummer": "2652", "kommunenummer": "3441"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-14

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 14"], "kommune": "GAUSDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ØSTRE GAUSDAL", "postnummer": "2649", "kommunenummer": "3441"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

888367012

navn

CIM HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skeikampen

forradrpostnr

2652

forradrpoststed

SVINGVOLL

forradrkommnr

3441

forradrkommnavn

GAUSDAL

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 14

ppostnr

2649

ppoststed

ØSTRE GAUSDAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.06.2005

stiftelsesdato

14.06.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888367012

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1987719, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1722896, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1596322}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 126575}}, "journalnr": "2020733992", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888367012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1155339, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1055339}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 567556, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 244136}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1722896}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -56402, "totalresultat": -56402, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17052}, "driftsresultat": -17052, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -51966, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -69019}}]

Reserver mot visning?