Index

CITON INVEST AS

Orgnr: 812057642

adresse: Havsøyveien 33

id

1203

organisasjonsnummer

812057642

navn

CITON INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Havsøyveien 33"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HIS", "postnummer": "4817", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812057642

navn

CITON INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Havsøyveien 33

forradrpostnr

4817

forradrpoststed

HIS

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.06.2013

stiftelsesdato

15.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812057642

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1975011, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1633123, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 468000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1165123}}, "journalnr": "2020737884", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812057642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1560273, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1530273}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 72850, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 72850}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1633123}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -248990, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 249539}, "driftsresultat": -249539, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 549, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 549}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -248990}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919107014 [navn] => CITON INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812057642 [oppstartsdato] => 2017-06-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Havsu00f8yveien 33"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HIS", "postnummer": "4817", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?