Index

CITY HOUSING AS

Orgnr: 877088332

mobil: 90505522
adresse: Erling Skjalgssons gate 26

id

57757

organisasjonsnummer

877088332

navn

CITY HOUSING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.102", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Erling Skjalgssons gate 26"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4009", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

877088332

navn

CITY HOUSING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Erling Skjalgssons gate 26

forradrpostnr

4009

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.01.1997

stiftelsesdato

09.01.1997

tlf

tlf_mobil

90505522

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877088332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2182785, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15033656, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2068512}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12965144}}, "journalnr": "2020929320", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877088332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2601299, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2981571}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -380272}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12432357, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 9809823}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2622534}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15033656}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 591207, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24674828}, "driftsresultat": 783067, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 25457895}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1996, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 373}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2369}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 781071}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915166539 [navn] => CITY HOUSING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-03-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.102", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 877088332 [oppstartsdato] => 2015-03-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Erling Skjalgssons gate 26"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4009", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?