Index

CJ INVEST AS

Orgnr: 818789912

mobil: 480 40 818
adresse: Stenbruddveien 12

id

16910

organisasjonsnummer

818789912

navn

CJ INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-29

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stenbruddveien 12"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SKJEBERG", "postnummer": "1746", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818789912

navn

CJ INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stenbruddveien 12

forradrpostnr

1746

forradrpoststed

SKJEBERG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.03.2017

stiftelsesdato

09.03.2017

tlf

tlf_mobil

480 40 818

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818789912

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1490918, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 65040, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 65000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 40}}, "journalnr": "2020204231", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818789912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 42055, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 44912}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2857}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22985, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -15}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 23000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 65040}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2857, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2857}, "driftsresultat": -2857, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2857}}]

Reserver mot visning?