Index

CJB TECH AS

Orgnr: 912877639

mobil: 907 50 466
adresse: Nordsetervegen 488

id

124540

organisasjonsnummer

912877639

navn

CJB TECH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "93.190", "beskrivelse": "Andre sportsaktiviteter"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordsetervegen 488"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2618", "kommunenummer": "3405"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-11-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912877639

navn

CJB TECH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordsetervegen 488

forradrpostnr

2618

forradrpoststed

LILLEHAMMER

forradrkommnr

3405

forradrkommnavn

LILLEHAMMER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

93.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

01.11.2013

tlf

tlf_mobil

907 50 466

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912877639

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 46828, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 555395, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 450000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 105395}}, "journalnr": "2021172581", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912877639"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 524080, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 494080}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31315, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31315}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 555395}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 36900, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 46496}, "driftsresultat": 47115, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 93611}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 47120}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812883992 [navn] => CJB TECH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "93.190", "beskrivelse": "Andre sportsaktiviteter"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912877639 [oppstartsdato] => 2013-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordsetervegen 488"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2618", "kommunenummer": "3405"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?