Index

CLAPP HOLDING AS

Orgnr: 821616182

adresse: Melumveien 41

id

25304

organisasjonsnummer

821616182

navn

CLAPP HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-25

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Melumveien 41"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0760", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821616182

navn

CLAPP HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Melumveien 41

forradrpostnr

0760

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.10.2018

stiftelsesdato

16.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821616182

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1908072, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 214348, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 210000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4348}}, "journalnr": "2020643701", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821616182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 24424, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5576}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 189924, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 189924}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 214348}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6, "totalresultat": -6, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6}, "driftsresultat": -6, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6}}]

Reserver mot visning?