Index

CLAUSSEN MARTINSEN AS

Orgnr: 818645562

adresse: Nadderudlia 13A

id

16468

organisasjonsnummer

818645562

navn

CLAUSSEN MARTINSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nadderudlia 13A"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1357", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818645562

navn

CLAUSSEN MARTINSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nadderudlia 13A

forradrpostnr

1357

forradrpoststed

BEKKESTUA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.03.2017

stiftelsesdato

07.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818645562

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2148127, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 454101, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 347367}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 106734}}, "journalnr": "2020900173", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818645562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 407882, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 120000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 287882}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 46219, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 46219}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 454101}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 65177, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 184471}, "driftsresultat": 83560, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 268031}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 83560}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918742743 [navn] => CLAUSSEN MARTINSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818645562 [oppstartsdato] => 2017-02-07 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nadderudlia 13A"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKESTUA", "postnummer": "1357", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?