Index

CLIMATECH AS

Orgnr: 812440942

adresse: Wecyveien 6

id

2077

organisasjonsnummer

812440942

navn

CLIMATECH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.223", "beskrivelse": "Ventilasjonsarbeid"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Wecyveien 6"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "SLITU", "postnummer": "1859", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812440942

navn

CLIMATECH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Wecyveien 6

forradrpostnr

1859

forradrpoststed

SLITU

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.223

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.09.2013

stiftelsesdato

02.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812440942

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2448761, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4242956, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 800359}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3442597}}, "journalnr": "2021417249", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812440942"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 500282, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 100282}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3742674, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3107929}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 634745}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4242956}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1831611, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5949895}, "driftsresultat": 2359527, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8309422}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9278, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18359}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 27637}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2350249}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912465853 [navn] => CLIMATECH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.223", "beskrivelse": "Ventilasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 812440942 [oppstartsdato] => 2013-09-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Wecyveien 6"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "SLITU", "postnummer": "1859", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?