Index

CLINIC BARBORA AS

https://www.clinicbarbora.no

Orgnr: 811789682

mobil: 920 59 334
webside: www.clinicbarbora.no
adresse: Mabel Sandbergs veg 21

id

601

organisasjonsnummer

811789682

navn

CLINIC BARBORA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Mabel Sandbergs veg 21"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2315", "kommunenummer": "3403"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-25

hjemmeside

www.clinicbarbora.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811789682

navn

CLINIC BARBORA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Mabel Sandbergs veg 21

forradrpostnr

2315

forradrpoststed

HAMAR

forradrkommnr

3403

forradrkommnavn

HAMAR

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.04.2013

stiftelsesdato

25.03.2013

tlf

tlf_mobil

920 59 334

url

www.clinicbarbora.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.07.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

811789682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1826238, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1350613, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 287045}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1063568}}, "journalnr": "2020559307", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811789682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1318855, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1288855}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 31758, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 31758}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1350613}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -87322, "totalresultat": -87322, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 111919}, "driftsresultat": -111919, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 53, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 53}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -111867}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993101265 [navn] => CLINIC BARBORA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-09-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811789682 [oppstartsdato] => 2008-09-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mabel Sandbergs veg 21"], "kommune": "HAMAR", "landkode": "NO", "poststed": "HAMAR", "postnummer": "2315", "kommunenummer": "3403"} [links] => [] [hjemmeside] => www.clinicbarbora.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?