Index

CLINIQUE RENAISSANCE AS

Orgnr: 877034372

tlf: 22 43 00 18
mobil: 970 34 149
adresse: Briskebyveien 38

id

57697

organisasjonsnummer

877034372

navn

CLINIQUE RENAISSANCE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Briskebyveien 38"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0259", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-11-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

877034372

navn

CLINIQUE RENAISSANCE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Briskebyveien 38

forradrpostnr

0259

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.12.1996

stiftelsesdato

29.11.1996

tlf

22 43 00 18

tlf_mobil

970 34 149

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

08.06.2000

regnskap

regnskap #0

orgnr

877034372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2240671, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 577654, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 107549}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 470105}}, "journalnr": "2021249148", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877034372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 62228, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -37772}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 515426, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 140053}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 375373}}, "sumEgenkapitalGjeld": 577654}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 165106, "totalresultat": 165106, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1147789}, "driftsresultat": 165104, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1312893}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 83}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 81}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 165106}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977038316 [navn] => CLINIQUE RENAISSANCE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-12-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 877034372 [oppstartsdato] => 1997-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Briskebyveien 38"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0259", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?