Index

CLOFT TRADING AS

Orgnr: 812090062

mobil: 458 72 382
adresse: Skonnertveien 7C

id

1287

organisasjonsnummer

812090062

navn

CLOFT TRADING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

naeringskode1

{"kode": "46.410", "beskrivelse": "Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skonnertveien 7C"], "kommune": "KRAGERØ", "landkode": "NO", "poststed": "KRAGERØ", "postnummer": "3772", "kommunenummer": "3814"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812090062

navn

CLOFT TRADING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skonnertveien 7C

forradrpostnr

3772

forradrpoststed

KRAGERØ

forradrkommnr

3814

forradrkommnavn

KRAGERØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

46.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

10.06.2013

tlf

tlf_mobil

458 72 382

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812090062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 66128, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 161166, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 147637}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13529}}, "journalnr": "2021198021", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812090062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 161166, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 294840}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -133674}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 161166}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10}}]

Reserver mot visning?