Index

CMV BYGG AS

Orgnr: 818652852

adresse: Midtbøvegen 1B

id

16483

organisasjonsnummer

818652852

navn

CMV BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Midtbøvegen 1B"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5211", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818652852

navn

CMV BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Midtbøvegen 1B

forradrpostnr

5211

forradrpoststed

OS

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.03.2017

stiftelsesdato

17.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.05.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

818652852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1962086, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 140620, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 42090}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 98530}}, "journalnr": "2020719327", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818652852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 29797, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -203}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 110824, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 91673}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 19151}}, "sumEgenkapitalGjeld": 140621}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5737, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 829634}, "driftsresultat": 7383, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 837017}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1646, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 41}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1687}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5737}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918673172 [navn] => CMV BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818652852 [oppstartsdato] => 2017-02-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Midtbu00f8vegen 1B"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "OS", "postnummer": "5211", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?