Index

CND AS

Orgnr: 819154872

mobil: 900 43 299
adresse: Gimravegen 110

id

17862

organisasjonsnummer

819154872

navn

CND AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-20

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gimravegen 110"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TJELTA", "postnummer": "4054", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-26

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 131"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4098", "kommunenummer": "1124"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819154872

navn

CND AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gimravegen 110

forradrpostnr

4054

forradrpoststed

TJELTA

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 131

ppostnr

4098

ppoststed

TANANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2017

stiftelsesdato

26.05.2017

tlf

tlf_mobil

900 43 299

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819154872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2298137, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 116848, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 95400}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 21448}}, "journalnr": "2021334597", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819154872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 66848, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 36848}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 50000, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 50000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 116848}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5}}]

Reserver mot visning?