Index

COASTMAR AS

Orgnr: 819265682

adresse: Laksefjordgata 36B

id

18140

organisasjonsnummer

819265682

navn

COASTMAR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.420", "beskrivelse": "Flyttetransport"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Laksefjordgata 36B"], "kommune": "NORDKAPP", "landkode": "NO", "poststed": "HONNINGSVÅG", "postnummer": "9750", "kommunenummer": "5435"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819265682

navn

COASTMAR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Laksefjordgata 36B

forradrpostnr

9750

forradrpoststed

HONNINGSVÅG

forradrkommnr

5435

forradrkommnavn

NORDKAPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.420

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.07.2017

stiftelsesdato

12.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

14.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

819265682

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1972787, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 949733, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 690941}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 258792}}, "journalnr": "2020718107", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819265682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 221342, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 191342}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 728391, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 54959}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 673432}}, "sumEgenkapitalGjeld": 949733}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 91103, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 932935}, "driftsresultat": -56857, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 876078}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 152238, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 170162}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17925}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 95381}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919361042 [navn] => COASTMAR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.420", "beskrivelse": "Flyttetransport"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 819265682 [oppstartsdato] => 2017-06-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Laksefjordgata 36B"], "kommune": "NORDKAPP", "landkode": "NO", "poststed": "HONNINGSVu00c5G", "postnummer": "9750", "kommunenummer": "5435"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?