Index

CODEMOVER AS

Orgnr: 818051352

adresse: Grågåssvingen 4

id

15028

organisasjonsnummer

818051352

navn

CODEMOVER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grågåssvingen 4"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRÅKERØY", "postnummer": "1679", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818051352

navn

CODEMOVER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grågåssvingen 4

forradrpostnr

1679

forradrpoststed

KRÅKERØY

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.11.2016

stiftelsesdato

29.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

14.04.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

818051352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 65970, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1389808, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1389808}}, "journalnr": "2021197693", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818051352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 298786, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 268786}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1091022, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1091022}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1389808}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 528153, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1963692}, "driftsresultat": 661608, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2625300}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12088, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12298}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 210}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 673696}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918109218 [navn] => CODEMOVER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 818051352 [oppstartsdato] => 2016-10-29 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gru00e5gu00e5ssvingen 4"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "KRu00c5KERu00d8Y", "postnummer": "1679", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?