Index

COGITO IT AS

Orgnr: 815013972

adresse: c/o Martin Johnsen, Sundgata 13C

id

7568

organisasjonsnummer

815013972

navn

COGITO IT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Martin Johnsen", "Sundgata 13C"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVOLL", "postnummer": "2080", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Regnebua AS v/Linn rundfloen", "Postboks 164"], "kommune": "TRYSIL", "landkode": "NO", "poststed": "TRYSIL", "postnummer": "2421", "kommunenummer": "3421"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815013972

navn

COGITO IT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Martin Johnsen Sundgata 13C

forradrpostnr

2080

forradrpoststed

EIDSVOLL

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

c/o Regnebua AS v/Linn rundfloen Postboks 164

ppostnr

2421

ppoststed

TRYSIL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.040

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.02.2015

stiftelsesdato

01.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815013972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2272035, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 196489, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 185768}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10721}}, "journalnr": "2021295038", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815013972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 79068, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 49068}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 117422, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 117246}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 176}}, "sumEgenkapitalGjeld": 196489}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19347, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 112902}, "driftsresultat": -33478, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 79425}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 229, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 232}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -33706}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915041264 [navn] => COGITO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.040", "beskrivelse": "Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvu00e6re"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815013972 [oppstartsdato] => 2015-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Martin Johnsen", "Langgata 3A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0566", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Regnebua AS v/Linn rundfloen", "Postboks 164"], "kommune": "TRYSIL", "landkode": "NO", "poststed": "TRYSIL", "postnummer": "2421", "kommunenummer": "3421"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?