Index

COLLABORATE AS

Orgnr: 893591702

mobil: 47641965
adresse: c/o Mike Troxel, Sigvard Gundersens gate 13

id

81655

organisasjonsnummer

893591702

navn

COLLABORATE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-02

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Mike Troxel", "Sigvard Gundersens gate 13"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4614", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

893591702

navn

COLLABORATE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Mike Troxel Sigvard Gundersens gate 13

forradrpostnr

4614

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.02.2009

stiftelsesdato

02.01.2009

tlf

tlf_mobil

47641965

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893591702

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2005899, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 240004, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 210004}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30000}}, "journalnr": "2020748634", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893591702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 240004, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 210004}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 240004}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19507, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25009}, "driftsresultat": -25009, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -25009}}]

Reserver mot visning?