Index

COMFIX AS

Orgnr: 815318072

adresse: c/o 4 You Regnskap AS, O.H. Bangs vei 54

id

8299

organisasjonsnummer

815318072

navn

COMFIX AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o 4 You Regnskap AS", "O.H. Bangs vei 54"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 627 - Strømsø"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3003", "kommunenummer": "3005"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815318072

navn

COMFIX AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o 4 You Regnskap AS O.H. Bangs vei 54

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 627 - Strømsø

ppostnr

3003

ppoststed

DRAMMEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.04.2015

stiftelsesdato

17.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815318072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2358343, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 764104, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 82583}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 681521}}, "journalnr": "2021289820", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815318072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 315354, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 45000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 270354}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 448750, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 445387}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3363}}, "sumEgenkapitalGjeld": 764104}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 166556, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 517719}, "driftsresultat": 214242, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 731961}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 48, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 93}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 45}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 214290}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915344534 [navn] => COMFIX AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815318072 [oppstartsdato] => 2015-04-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o 4 You Regnskap AS", "O.H. Bangs vei 54"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 627 - Stru00f8msu00f8"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3003", "kommunenummer": "3005"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?