Index

COMMO AS

Orgnr: 818049072

adresse: c/o Geir Aasen, Messepromenaden 6

id

15022

organisasjonsnummer

818049072

navn

COMMO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.450", "beskrivelse": "Engroshandel med parfyme og kosmetikk"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Geir Aasen", "Messepromenaden 6"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0279", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818049072

navn

COMMO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Geir Aasen Messepromenaden 6

forradrpostnr

0279

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.450

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.11.2016

stiftelsesdato

01.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818049072

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2252805, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5934, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5934}}, "journalnr": "2021266967", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818049072"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -324259, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -354259}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 330192, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 330192}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5933}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3131, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3131}, "driftsresultat": -3131, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3131}}]

Reserver mot visning?