Index

COMPUTE HOLDING AS

Orgnr: 815347102

adresse: Møllendalsbakken 2A

id

8374

organisasjonsnummer

815347102

navn

COMPUTE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-06

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Møllendalsbakken 2A"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5009", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815347102

navn

COMPUTE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Møllendalsbakken 2A

forradrpostnr

5009

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.05.2015

stiftelsesdato

27.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815347102

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1936026, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20247238, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 19429758}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 817480}}, "journalnr": "2020674048", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815347102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 18626101, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 14056600}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 4569501}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1621137, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2451}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1618686}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20247238}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 600000, "totalresultat": 600000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 39247}, "driftsresultat": -39247, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 639247, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 677948}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 38701}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 600000}}]

Reserver mot visning?