Index

CONCORDIA CAPO AS

Orgnr: 877042332

adresse: Haraldsgata 125

id

57704

organisasjonsnummer

877042332

navn

CONCORDIA CAPO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1996-12-19

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haraldsgata 125"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5527", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 121"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5501", "kommunenummer": "1106"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877042332

navn

CONCORDIA CAPO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haraldsgata 125

forradrpostnr

5527

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 121

ppostnr

5501

ppoststed

HAUGESUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

50.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.12.1996

stiftelsesdato

03.12.1996

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877042332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1725158, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2280060, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2280060}}, "journalnr": "2020448523", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877042332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1524633, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1494633}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 755427, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 755427}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2280060}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 432108, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 26588}, "driftsresultat": -26588, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 458696, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 470730}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12034}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 432108}}]

Reserver mot visning?