Index

CONCOURS AS

https://Concours.no

Orgnr: 812411012

mobil: 949 83 196
webside: Concours.no
adresse: Schwartz gate 30

id

2002

organisasjonsnummer

812411012

navn

CONCOURS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-11

naeringskode1

{"kode": "45.320", "beskrivelse": "Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Schwartz gate 30"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "DRAMMEN", "postnummer": "3043", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-01

hjemmeside

Concours.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

812411012

navn

CONCOURS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Schwartz gate 30

forradrpostnr

3043

forradrpoststed

DRAMMEN

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

J

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.09.2013

stiftelsesdato

01.09.2013

tlf

tlf_mobil

949 83 196

url

Concours.no

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812411012

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1288932, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 442633, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 194912}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 247721}}, "journalnr": "2019729038", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812411012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -3201, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -103201}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 445834, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 234065}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 211769}}, "sumEgenkapitalGjeld": 442633}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -149623, "totalresultat": -149623, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2062377}, "driftsresultat": -137343, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1925034}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12280, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 272}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12552}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -149623}}]

Reserver mot visning?