Index

CONDOR INVEST AS

Orgnr: 814819302

adresse: c/o Nils Konrad Bua, Flathauggata 42

id

7116

organisasjonsnummer

814819302

navn

CONDOR INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-19

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Nils Konrad Bua", "Flathauggata 42"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5523", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-05

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814819302

navn

CONDOR INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Nils Konrad Bua Flathauggata 42

forradrpostnr

5523

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.710

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.01.2015

stiftelsesdato

05.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814819302

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2576651, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 742458, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 600000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 142458}}, "journalnr": "2021563809", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814819302"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 51083, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 850000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -798917}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 691375, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 691375}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 742458}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -36248, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 21200}, "driftsresultat": -21200, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15048, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 134952}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 150000}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -36248}}]

Reserver mot visning?