Index

CONNECTOR SUBSEA DISTRIBUTION AS

Orgnr: 817740472

adresse: c/o Connector, Kokstadflaten 17

id

14258

organisasjonsnummer

817740472

navn

CONNECTOR SUBSEA DISTRIBUTION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-07

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Connector", "Kokstadflaten 17"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "KOKSTAD", "postnummer": "5257", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817740472

navn

CONNECTOR SUBSEA DISTRIBUTION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Connector Kokstadflaten 17

forradrpostnr

5257

forradrpoststed

KOKSTAD

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.10.2016

stiftelsesdato

01.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817740472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 46940, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 60655, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 60654}}, "journalnr": "2021172741", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817740472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4405, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 59402}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -54997}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 56250, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 56250}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 60655}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?