Index

CONOW AS

Orgnr: 812429582

tlf: 22 50 40 00
mobil: 488 93 313
adresse: Tollbugata 32

id

2042

organisasjonsnummer

812429582

navn

CONOW AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tollbugata 32"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0157", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 574 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0105", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812429582

navn

CONOW AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tollbugata 32

forradrpostnr

0157

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 574 Sentrum

ppostnr

0105

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.09.2013

stiftelsesdato

01.08.2013

tlf

22 50 40 00

tlf_mobil

488 93 313

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812429582

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 17168, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30984, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30984}}, "journalnr": "2021141769", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812429582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 918, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -29082}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 30066, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 30066}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30984}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5232, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 196633}, "driftsresultat": 8083, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 204716}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2851, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2858}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5232}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912448282 [navn] => CONOW AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-09-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812429582 [oppstartsdato] => 2013-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tollbugata 32"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0157", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 574 Sentrum"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0105", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?