Index

CONSERTO AS

Orgnr: 822053742

adresse: c/o Robert Mære, Kirkegata 58

id

26608

organisasjonsnummer

822053742

navn

CONSERTO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.903", "beskrivelse": "Impresariovirksomhet"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Robert Mære", "Kirkegata 58"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7600", "kommunenummer": "5037"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822053742

navn

CONSERTO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Robert Mære Kirkegata 58

forradrpostnr

7600

forradrpoststed

LEVANGER

forradrkommnr

5037

forradrkommnavn

LEVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.903

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.01.2019

stiftelsesdato

01.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822053742

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2443527, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 684459, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 205231}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 479228}}, "journalnr": "2021490880", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822053742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 233067, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 203067}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 451393, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 326356}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 125036}}, "sumEgenkapitalGjeld": 684459}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 134957, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1746903}, "driftsresultat": 179749, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1926652}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -6696, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 6707}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 173053}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922188912 [navn] => CONSERTO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.903", "beskrivelse": "Impresariovirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822053742 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Robert Mu00e6re", "Kirkegata 58"], "kommune": "LEVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "LEVANGER", "postnummer": "7600", "kommunenummer": "5037"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?