Index

CONTADOR HOLDING AS

Orgnr: 812010492

adresse: Frysjaveien 33D

id

1090

organisasjonsnummer

812010492

navn

CONTADOR HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-01

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Frysjaveien 33D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0884", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 158 Kjelsås"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0411", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812010492

navn

CONTADOR HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Frysjaveien 33D

forradrpostnr

0884

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 158 Kjelsås

ppostnr

0411

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.06.2013

stiftelsesdato

05.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812010492

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2086037, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 274692, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 205990}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 68702}}, "journalnr": "2020839820", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812010492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 270335, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 240335}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4357, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4357}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 274692}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 600683, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1200}, "driftsresultat": 628800, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 630000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -26572, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3036}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29608}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 602228}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921904010 [navn] => CONTADOR HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812010492 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Frysjaveien 33D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0884", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 158 Kjelsu00e5s"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0411", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?