Index

COOPERAR.IO AS

Orgnr: 811625132

adresse: c/o Sigma ITM Norway AS, Biskop Gunnerus Gate 14

id

234

organisasjonsnummer

811625132

navn

COOPERAR.IO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Sigma ITM Norway AS", "Biskop Gunnerus Gate 14"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0185", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-18

postadresse

{"land": "Danmark", "adresse": ["Havneholmen 64 st.th."], "landkode": "DK", "poststed": "DK-1561 København"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811625132

navn

COOPERAR.IO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Sigma ITM Norway AS Biskop Gunnerus Gate 14

forradrpostnr

0185

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Havneholmen 64 st.th.

ppostnr

ppoststed

DK-1561 København

ppostland

Danmark

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.02.2013

stiftelsesdato

18.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811625132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2227231, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 778668, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 602526}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 176142}}, "journalnr": "2021120073", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811625132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 323553, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 90000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 233553}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 455115, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 255115}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 200000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 778668}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 227637, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 142818}, "driftsresultat": 241738, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 384556}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14101, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 51}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14152}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 227637}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 821999952 [navn] => COOPERAR.IO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-01-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811625132 [oppstartsdato] => 2018-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Sigma ITM Norway AS", "Biskop Gunnerus Gate 14"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0185", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?