Index

COOR SERVICE MANAGEMENT ØST AS

Orgnr: 815367952

tlf: 62 36 26 66
adresse: Vollsveien 6

id

8434

organisasjonsnummer

815367952

navn

COOR SERVICE MANAGEMENT ØST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-03-12

naeringskode1

{"kode": "81.220", "beskrivelse": "Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vollsveien 6"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1366", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1975-03-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 444"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "LYSAKER", "postnummer": "1327", "kommunenummer": "3024"}

naeringskode2

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

naeringskode3

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

Difi-opplysninger

orgnr

815367952

navn

COOR SERVICE MANAGEMENT ØST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vollsveien 6

forradrpostnr

1366

forradrpoststed

LYSAKER

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 444

ppostnr

1327

ppoststed

LYSAKER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

81.220

nkode2

81.210

nkode3

41.200

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.03.1995

stiftelsesdato

02.03.1975

tlf

62 36 26 66

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815367952

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2546847, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 32582702, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 32582702}}, "journalnr": "2021526650", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815367952"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30679085, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 14082122}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16596963}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1903618, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 471647}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1431971}}, "sumEgenkapitalGjeld": 32582702}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 470890, "totalresultat": 470890, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25898}, "driftsresultat": -25898, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 629604, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 636905}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7302}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 603705}}]

Reserver mot visning?