Index

CORTEX BOYE AS

Orgnr: 819116962

adresse: Liljevegen 40

id

17759

organisasjonsnummer

819116962

navn

CORTEX BOYE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Liljevegen 40"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4350", "kommunenummer": "1120"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819116962

navn

CORTEX BOYE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Liljevegen 40

forradrpostnr

4350

forradrpoststed

KLEPPE

forradrkommnr

1120

forradrkommnavn

KLEPP

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2017

stiftelsesdato

10.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819116962

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2242357, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 352843, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 352843}}, "journalnr": "2021252352", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819116962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -158119, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 161945}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -320064}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 510963, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 510963}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 352843}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -261421, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 162559}, "driftsresultat": 333221, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 495781}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -536172, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 186}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 536357}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -202950}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 923754628 [navn] => CORTEX BOYE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-11-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819116962 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Liljevegen 40"], "kommune": "KLEPP", "landkode": "NO", "poststed": "KLEPPE", "postnummer": "4350", "kommunenummer": "1120"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?