Index

COSBA AS

Orgnr: 819280142

adresse: Gullfakskroken 6

id

18174

organisasjonsnummer

819280142

navn

COSBA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gullfakskroken 6"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4028", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819280142

navn

COSBA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gullfakskroken 6

forradrpostnr

4028

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.07.2017

stiftelsesdato

26.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

819280142

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1849892, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 805275, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 226822}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 578453}}, "journalnr": "2020586122", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819280142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -63172, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 89930}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -153102}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 868447, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 868447}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 805275}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -121837, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4580679}, "driftsresultat": -114434, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4466245}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7403, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 38}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7441}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -121837}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919373598 [navn] => COSBA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 819280142 [oppstartsdato] => 2017-06-26 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gullfakskroken 6"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4028", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?